OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

Regulamin


§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu.
 2. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie go i w pełni akceptuje.

 

§ 2
Definicje

 

 1. Portal – „Portal internetowy www.ostrowwlkp.info” – internetowy serwis informacyjny pod adresem www.ostrowwlkp.info.
 2. Użytkownik – osoba, która przegląda Portal i/lub zamieszcza komentarze bez rejestracji w Portalu
 3. Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która wypełniła poprawnie formularz rejestracyjny i potwierdziła rejestrację
 4. Administrator – właściciel i wydawca Portalu: inDream z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 93F, NIP 6222640708, e-mail: wydawca@ostrowwlkp.info
 5. Moderator – osoba na Forum, która przyjmuje od Użytkowników informacje o łamaniu postanowień regulaminu mogąca samodzielnie interweniować lub przekazać sprawę Administratorowi.
 6. Forum – wydzielona cześć Portalu, gdzie Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać opinie na tematy dodane przez siebie lub innego Użytkownika.
 7. Post – tekst publikowany na Forum będący opinią Zarejestrowanego Użytkownika na dany temat.
 8. Avatar – obrazek graficzny symbolizujący danego Użytkownika
 9. Ban – blokada dostępu do pisania Postów na Forum przez Użytkownika
 10. Komentarz – tekst będący opinią Użytkownika publikowany pod artykułem
 11. Hasło – ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika jako element uwierzytelnienia.
 12. Domena – Domena internetowa, adres internetowy, element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie.
 13. Ogłoszenie - zamieszczone przez Zarejestrowanego Użytkownika bezpłatne ogłoszenie składające się z tekstu, danych kontaktowych oraz zdjęć obrazujących przedmiot ogłoszenia.
 14. Wizytówka firmy lub instytucji - bezpłatna strona internetowa w domenie ostrowwlkp.info, przeznaczona dla przedsiębiorców lub instytucji prowadzących działalność lub posiadających oddział/filię na terenie Powiatu Ostrowskiego.
 15. Wyróżnienie - odpłatna usługa polegająca na promowaniu danego ogłoszenia bądź wizytówki przez wybrany okres czasu na stronach Portalu poprzez: podświetlenie kolorem oraz na stronie danej kategorii w specjalnie wyróżnionych obszarach oznaczonych hasłami „Ogłoszenie/Wizytówka płatna/sponsorowana” (bądź podobnymi).

 

§ 3
Administrator

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego braku dostępu do Portalu w wyniku przeprowadzania prac konserwatorskich. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu do Portalu z przyczyn od niego nie zależnych np. awaria serwera.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania kont Użytkowników Zarejestrowanych lub ich ogłoszeń co do których istnieje podejrzenie o złamaniu regulaminu Portalu oraz Użytkowników utrudniających poprawne działanie Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń i wizytówek firm do właściwej kategorii w ramach Portalu, biorąc treść za kryterium przyporządkowania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji tytułów ogłoszeń i wizytówek firm biorąc treść za kryterium właściwej budowy tytułu.
 5. Administrator nie odpowiada za ewentualne problemy z dostarczeniem wiadomości e-mail z formularza pod ogłoszeniem do Użytkownika. Problem może pojawić się w przypadku niewłaściwej konfiguracji ochrony anty-spamowej serwera pocztowego Użytkownika.
 6. Administrator nie odpowiada za ewentualną utratę części lub całości danych dodanych do Portalu oraz związane z tym ewentualne straty Użytkowników.
 7. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne towarów prezentowanych w ogłoszeniach oraz bezpieczeństwo transakcji.
 8. Administrator nie odpowiada względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez osoby trzecie.
 9. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez osoby trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez osoby trzecie pod Użytkowników.
 10. Administrator nie jest autorem ogłoszeń w Portalu.
 11. Administrator będzie starał się pilnować przestrzegania zasad regulaminu przez Użytkowników oraz eliminował ewentualnych nieuczciwych Użytkowników

 

§ 4
Użytkownik

 

 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do publikowanych treści (w tym zdjęć) w Portalu, a także ponosi pełną odpowiedzialność za ich publikację.
 3. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do zmiany lub usunięcia swojego konta oraz ogłoszenia z Portalu.
 4. Rejestracja Użytkownika jest darmowa i kończy się aktywacją konta (kod aktywujący wysyłamy jest na adres e-mail)

 

§ 5
Ogłoszenie

 

 1. Ogłoszenia nie stanowią ofert Portalu lecz ich autorów – Użytkowników
 2. Ogłoszenia udostępnione są wszystkim odwiedzjącym Portal.
 3. Dodanie ogłoszenia jest darmowe i możliwe za pomocą specjalnego formularza (wymagana włączona obsługa JavaScript)
 4. Ogłoszenie należy zamieścić w kategorii odpowiadającej treści ogłoszenia
 5. Zabrania się używania dodatkowo wyrazów "kupię", "sprzedam" itp. w tytule ogłoszenia (służy do tego celu wybór typu ogłoszenia) oraz nadużywania WIELKICH LITER, znaków zapytania (??????) i wykrzykników (!!!!!) – wystarczy jeden ! i ? Administrator może zmodyfikować treść takiego ogłoszenia bez informowania o tym Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszeń, które zawierają linki do stron WWW naruszających prawo lub dobre obyczaje, są spamem, są ofertą pracy, która budzi podejrzenia nieuczciwości i braku legalności, dotyczą piramidy sieciowe, marketingu wielopoziomowego (MLM), pracy opartej wyłącznie na premii i/lub wynagrodzeniu prowizyjnym, pracy w agencji towarzyskiej/branży erotycznej, pracy na chatach itp.
 7. Każde ogłoszenie posiada swój czas publikacji (dla zarejestrowanych Użytkowników istnieje możliwość modyfikacji czasu w trakcie publikacji).
 8. Zabrania się publikacji tych samych ogłoszeń w liczbie większej niż 1. Takie ogłoszenia Administrator będzie usuwać bez informowania o tym Użytkownika.
 9. Użytkownik może ale nie musi udostępniać anonimowy formularz kontaktowy pod ogłoszeniem, za pośrednictwem, którego zainteresowane ogłoszeniem osoby będą mogły napisać wiadomość tekstową do Użytkownika. Wiadomość ta zostanie automatycznie przekazana do Użytkownika. Użytkownik będzie mógł wtedy ujawnić swój e-mail zainteresowanej osobie (odpisując) lub nie.
 10. Zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych innych serwisów ogłoszeniowych. Dozwolone znaki wodne mogą dotyczyć osoby wystawiającej ogłoszenie.
 11. Administrator nie ujawnia adresu e-mail ani innych danych Użytkowników osobą trzecim dopóki oni sami ich nie podadzą w treści ogłoszenia.

 

§ 6
Wizytówka firmy lub instytucji

 

 1. Wszystkie dane dotyczące firm pochodzą bezpośrednio od ich właścicieli lub z publicznie dostępnych źródeł takich jak katalogi firm, akta ewidencji przedsiębiorców itp.
 2. Dane tych firm m.in. adres, nazwa nie są objęte ochroną, którą przewiduje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z powyższym przyjmuje się, iż nie jest wymagane uzyskanie zgody przedsiębiorcy na umieszczenie w sieci jego danych, znajdujących się w ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Właściciel firmy prezentowanej w wizytówce na Portalu ma prawo do samodzielnej aktualizacji tych danych lub zgłoszenia prośby do Administratora.
 4. Celem prezentacji wizytówki jest działanie na korzyść przedsiębiorcy a nie odwrotnie. Wszelkie uwagi dotyczące formy jej prezentacji Administrator przyjmuje wyłącznie z wiarygodnych źródeł np. e-mail-a w Domenie firmowe w celu uniknięcia działań nieuczciwej konkurencji.
 5. Osoba dodająca wizytówkę lub właściciel firmy może dokonać jej płatnego wyróżnienia wg cen i zasad określonych na właściwych stronach.

 

§ 7
Łącza do innych serwisów

 

 1. Łącza na Portalu mogą przenieść Użytkownika poza sieć Portalu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Łącza te podane są w dobrej wierze i Administrator nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieściliśmy łączę.
 3. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Administratora. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.

 

§ 8
Znaki i nazwy

 

 1. Wszystkie użyte w Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

§ 9
Usługi płatne

 

 1. Usługa wyróżnienia płatna jest za pomocą telefonu komórkowego poprzez wysłanie SMS Premium o treści i cenie podanej na właściwych stronach dostępnych po zalogowaniu w panelu użytkownika ("Twoje konto").
 2. Kod otrzymany w wiadomości SMS zwrotnej umożliwia wyróżnienie tylko jednego ogłoszenia lub jednej wizytówki.
 3. W przypadku płatności metodą SMS Premium niema możliwości otrzymania faktury VAT od Administratora ponieważ właściwym podmiotem rozliczającym płatność jest Operator sieci komórkowej, z którym Użytkownik ma umowę świadczenia usług telekomunikacyjnych i otrzymuje np. co miesiąc fakturę VAT z uwzględnieniem płatności SMS Premium.
 4. Fakturę VAT od Administratora Użytkownik może otrzymać zakupując wyróżnienie wyłącznie bezpośrednio u Administratora wysyłając zamówienie na adres e-mail.
 5. Reklamacje usług płatnych przyjmowane są pod adresem: info@ostrowwlkp.info

 

§ 10
Artykuły (wiadomości, kalendarium)

 

 1. Zawartość Portalu podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości Portalu lub jego elementów za pomocą jakiejkolwiek metody jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Administratorem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminów wydarzeń w kalendarium
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na Portalu bez podawania przyczyn takiego działania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu przesłanego drogą elektroniczną lub zażądania wniesienia opłaty za jego publikację.
 6. Administrator nie płaci za publikację nadesłanych materiałów chyba, że zawarto z nim wyraźną umowę sprzedaży.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów sponsorowanych (o charakterze reklamowym).

 

§ 11
Posty na forum i komentarze pod artykułami

 

 1. Posty i Komentarze są zamieszczane w Portalu automatycznie, bez uprzedniej kontroli/moderacji przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści. Pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść ponosi ich autor (Użytkownik) identyfikowany po adresie IP.
 2. Zasady dotyczące pisania postów i komentarzy:
  - Przemyśl to, co chcesz napisać.
  - Pisz na temat.
  - Przestrzegaj zasad ortografii i stosuj przecinki.
  - Nie duplikuj swojego komentarza, Posta lub tematu.
  - Nie obrażaj innych osób.
  - Nie używaj ciągów znaków zapytania (???????) i wykrzykników (!!!!!!!!!!!!). Wystarczy jeden ! i ?
  - Nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz.
  - Uważaj na trolle internetowe - osoby, które publikują mocno kontrowersyjne komentarze i opinie.
  - Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.
  - Nie podszywaj się pod inne osoby.
 3. Posty i komentarze kwalifikujące się do usunięcia to m.in. takie, które:
  - zawierają linki do stron WWW naruszających prawo lub dobre obyczaje
  - zawierają dane osobowe czy teleadresowe
  - są reklamą
  - są spamem
  - nawołują do agresji
  - są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
  - zawierają uwagi skierowane do redakcji.
 4. Administrator jest wdzięczny za czujność czytelników i prosi aby wszystkie uwagi kierować na adres abuse@ostrowwlkp.info
 5. Administrator informuje i ostrzega, że nie należy publikować komentarzy i opinii, które naruszają prawo. Za ich treść można ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną. Są to Komentarze lub Posty, które:
  - zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
  - propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
  - propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
  - obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
  - zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 6. Administrator zachowuje sobie prawo do usunięcia wszystkich komentarzy i postów Użytkownika uporczywie łamiącego regulamin oraz zablokowania mu możliwości dodawania komentarzy i Postów na określony czas lub bezterminowo.
 7. Publikując dowolne treści na Forum lub w komentarzach pod artykułami, w szczególności będące prywatną opinią, Użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych treści przez Administratora np. w celu publikacji w mediach współpracujących z Portalem.
 8. Administrator zabrania wykorzystywania w części lub całości treści z Forum i komentarzy przez inne media bez wyraźnej zgody Administratora a w przypadku cytowania nakazuje wskazanie źródła zaczerpniętych opinii poprzez podanie adres internetowego http://www.ostrowwlkp.info
 9. Dodatkowe zasady obowiązujące na Forum
  9.1 Forum jest oparte na skrypcie phpBB, który jest wydawany pod Publiczną Licencją (GPL) i może zostać pobrane z www.phpbb.com. Skrypt phpBB wspomaga tylko dyskusje przez Internet. W celu uzyskania więcej informacji o phpBB odwiedź http://www.phpbb.com/.
  9.2 Administrator ani phpBB nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania danych.
  9.3 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, edycji, przesuwania i zamykania każdego tematu oraz postów.
  9.4 Tematy niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do odpowiadających tematyce, lub całkowicie usuwane.
  9.5 Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.
  9.6 Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości.
  9.7 Użytkownik ma zakaz edytowania postu już po odpowiedzi na ten post, po to, aby zmienić jego merytorykę (sens jego znaczenia), co w konsekwencji doprowadzi do ośmieszenia odpowiadającego, bądź treść jego odpowiedzi straci sens.
  9.8 Administrator i Moderatorzy mają prawo do zamknięcia tematu w przypadku, gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń.
  9.9 Sprawy typu "przyślij też do mnie na moj_mail@adres.pl" załatwia się prywatnymi wiadomościami (PM). Posty tego typu będą usuwane.
  9.10 Wszelkie przejawy nabijania postów będą skrupulatnie zwalczane. Rozumie się przez to również posty typu "Gdybym wiedział to bym Ci powiedział, ale nie wiem".
  9.11 Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru.
  9.12 Niedozwolone jest zwracanie uwagi innym użytkownikom, że złamali regulamin (oczywiście mowa o poście jedynie z taką treścią, jako dodatek jest to dozwolone).
  9.13 Uprasza się nowo wstępujących użytkowników o zapoznanie się z emblematami już zarejestrowanych użytkowników i dobranie sobie, w miarę możliwości, Avatara, który nie będzie dublował się z już istniejącym na Forum. W przypadku zgłoszenia dubla przez Użytkownika prosi się o dogranie sprawy używania Avatara na drodze wymiany "Prywatnych Wiadomości" lub, e-mail.
  9.14 Sygnatury i avatary mogą zawierać:
  - Avatar 1 obrazek o maksymalnych wymiarach 100x100
  - Podpis 2 linijki tekstu pisane zwykłą czcionką forum
  - Sygnatura graficzna nie działająca na szkodę Portalu o wymiarach nie większych jak 400x50 px
  Sygnatury niezgodne z regulaminem będą usuwane w całości.
  9.15 Zablokowanie dostępu do Forum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, IP lub jedno i drugie.
  9.16 O zablokowaniu dostępu dla Użytkownika decyduje Administrator lub Moderator.
  9.17 Po otrzymaniu Bana osoba ma 3 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku, gdy zaszło nieporozumienie.
  9.18 Osoba, która po raz drugi złamie regulamin zostaje wyrzucona z Forum.
  9.19 Trzy ostrzeżenia blokują dostęp do forum.
  9.20 Zasady poszerzone o netykietę http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

 

§ 12
Ochrona danych osobowych
- dodatkowe informacje po wprowadzeniu RODO

 

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników Portalu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane Administratora.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Administratora
2.1. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Portalu w sposób anonimowy, poza usługą „Dodaj ogłoszenie”, „Dodaj firmę”, „Forum”, korzystając z której należy podać następują dane osobowe: adres e-mail.
2.2. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Portalem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Portalu, ruchu „do” i „z” poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkowników.
2.3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Administrator.
2.4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
3. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych
3.1. Dane Użytkowników wykorzystuje się w następujących celach:
a) weryfikacja własności adresu e-mail,
b) prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług
3.2. Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.3. Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Portal. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
4. Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji
4.1. Użytkownik uprawniony jest do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
4.2. Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.3. Administrator zabezpiecza dane osobowe w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 

 

 

§ 13
Polityka prywatności

 

 1. Właściciel Portalu używa plików cookies, w których mogą być zawarte dane osobowe.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel (inDream z siedzibą pod adresem Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski)
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) Dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Właściciel Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
  Dotyczy to np. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google gdzie administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższa polityka cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl

 

§ 14
Zmiany regulaminu

 

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.