OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

Fundusz Grantowy z nowym prezesem

Dawid Bilski | 22.12.2015
Fundusz Grantowy z nowym prezesem
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego
Ustępująca Lidia Sobócka

Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ma nowego prezesa. Po rezygnacji Lidii Sobóckiej funkcję tę powierzono Karolinie Krawczyk pracującej w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego.


W ubiegłym tygodniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego", podczas którego rezygnację z pełnienia funkcji prezesa złożyła Lidia Sobócka.


Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu funkcji prezesa Karolinie Krawczyk, zatrudnionej w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego.


- Pani Karolina Krawczyk jest osobą pracowitą i energiczną, w swojej pracy pokazała, że potrafi współpracować ze środowiskiem stowarzyszeń, myślę więc, że świetnie odnajdzie się na tej funkcji i wniesie tę swoją energię do Funduszu Grantowego - mówiła podczas zebrania prezydent Beata Klimek.


- Jest dla mnie wyrazem wielkiego zaufania, że członkowie stowarzyszenia jednogłośnie powierzyli mi funkcję prezesa Funduszu Grantowego. Zrobię wszystko, by tego zaufania nie zawieść - mówi Karolina Krawczyk. - Trwa już nabór do kolejnej edycji Konkursu Grantowego, ale w styczniu chcielibyśmy jeszcze spotkać się ze stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi uczestniczącymi w poprzedniej edycji, aby wspólnie ją podsumować i pochwalić się, co zostało w jej ramach zrealizowane. W końcu obok donatorów stowarzyszenia, są oni drugim ważnym elementem, dzięki któremu Fundusz Grantowy może skutecznie i z powodzeniem funkcjonować, realizując wiele cennych inicjatyw i pomysłów.


W dniu 7 grudnia 2015 r. ogłoszona została 12. edycja Konkursu Grantowego. Zadaniem, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa, jest budowa życzliwego i przyjaznego klimatu dla różnego rodzaju działań społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, miasta i gminy Odolanów oraz gminy Ostrów Wielkopolski.


Temu też celowi służyć mają środki finansowe, które w ramach ogłaszanego corocznie konkursu przekazywane są organizacjom pozarządowym.


W roku 2016 Fundusz posiada do rozdysponowania kwotę 282 tysięcy złotych, z czego 211.500 złotych przypadnie miastu Ostrów Wielkopolski, natomiast kwoty po 35.250 złotych pozostałym członkom tj. miastu i gminie Odolanów oraz gminie Ostrów Wielkopolski.


Głównym Darczyńcą Stowarzyszenia jest Fundacja ORLEN Dar Serca, która na 12 edycję Funduszu Grantowego przekazała 150.000 zł. Pozostałe środki przekazują samorządy w formie składek członkowskich: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.


Wnioski konkursowe przyjmowane będą w dniach od 10. 12. 2015 roku do 18. 12. 2015 roku oraz w dniach od 4 stycznia do 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 120, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do. 12.00.


Możliwe jest również nadsyłanie wniosków pocztą tradycyjną pod adres Stowarzyszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).


Regulamin konkursu oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: http://www.funduszgrantowy.pl/


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Kategoria: WiadomościKomunikaty
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę