OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

W szpitalu będą lepiej zarabiać

Dawid Bilski | 09.03.2015
W szpitalu będą lepiej zarabiać
fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie

Od pierwszego kwietnia 2015 r. wejdą w życie podwyżki dla pracowników ostrowskiego szpitala. Wzrost prac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Dyrekcją, a związkami zawodowymi działającymi w szpitalu.


W dniu 20 lutego 2015 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrekcją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, a związkami zawodowymi reprezentującymi poszczególne grupy zawodowe w szpitalu. Zanim pod dokumentem spoczęły podpisy stron odbyły się długie, bo dwumiesięczne negocjacje. Końcowe porozumienie jest efektem bardzo trudnych, ale konkretnych rozmów z przedstawicielami organizacji związkowych. W tej dyskusji szczególny nacisk strony położyły na regulacje płacowe dla osób z najniższym wynagrodzeniem.


Przyjęty kompromis oznacza, że z budżetu Szpitala na podwyżki dla pracowników przeznaczona zostanie ogółem kwota 2,5 mln złotych, które muszą zostać uwzględnione w każdym rocznym budżecie szpitala.

- Podwyżki, o których mowa w porozumieniu obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2015 r. i obejmą 720 osób z wszystkich grup zawodowych, z wyłączeniem kadry lekarskiej. Średnio pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni otrzymają 260 zł brutto, a pracownicy z najniższym wynagrodzeniem zyskają około 180 zł. Chciałbym również zaznaczyć, że podwyżka, która została przyznana pracownikom przechodzącym na emeryturę, nie będzie miała wpływu na wysokość podwyżki z dnia 1 kwietnia. Dla pracowników niezwykle ważne są także zapisy porozumienia dotyczące gwarancji wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach .– mówi Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala. -
I tak od 2016 roku wynagrodzenie pracowników będzie wzrastało proporcjonalnie do wzrostu kontraktu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz leczenie szpitalne, w wysokości równej procentowi wzrostu o jaki wzrośnie w/w kontrakt w stosunku do roku poprzedniego. Szczegółowy rozdział kwot wzrostu wynagrodzeń pomiędzy istniejące w Szpitalu grupy zawodowe, będzie każdorazowo negocjowany z przedstawicielami związków zawodowych.


- Wzrost wynagrodzeń to oczekiwana informacja, choć mam świadomość, że oczekiwania są w tym zakresie większe. Dziękuję zarówno dyrektorom szpitala, którzy przygotowali propozycje w budżecie, jak i podejściu związków zawodowych. Szpital wciąż potrzebuje wsparcia i zachowania równowagi pomiędzy oczekiwaniami i możliwościami. Jako powiat nie możemy przekazywać środków na wzrost płac, ale wzięliśmy na swoje barki ciężar wielu inwestycji i zakupu sprzętu medycznego. Poradnia specjalistyczna, kardiologia to są inwestycje, które się przyczyniły się do poprawy warunków pracy, ale także do utrzymania kontraktu – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.


Od 2011 roku, w kadencji dyrektora D. Bierły. jest to druga, tak znacząca, podwyżka wynagrodzeń pracowników. W roku 2013 na podwyżki szpital wyasygnował kwotę 1,5 mln złotych.


Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
Kategoria: Wiadomości
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę