OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

70 lat temu Ostrów wyzwolono spod okupacji

Dawid Bilski | 23.01.2015
70 lat temu Ostrów wyzwolono spod okupacji
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Z udziałem prezydent miasta Beaty Klimek odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji hitlerowskiej. W piątek, 23 stycznia minęło dokładnie 70 lat od tych wydarzeń. W obchodach oprócz kombatantów i samorządowców - wzięli udział: nauczyciele, młodzież szkolna, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych.Rocznicowe uroczystości rozpoczęto tradycyjnie od złożenia wiązanek kwiatów na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, gdzie mieści się kwatera żołnierzy radzieckich poległych w walkach z hitlerowcami na Ziemi Ostrowskiej.


Następnie uczestnicy udali się na Rynek, gdzie uformowali kolumny oraz złożyli wieńce i znicze pod tablicami pamięci umieszczonymi na frontowej ścianie Ratusza. W ten sposób oddano cześć żołnierzom Armii Krajowej walczącym z okupantem podczas II wojny światowej oraz miejscowej ludności, która miała walny udział w oswobodzenia Miasta.


Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz Roty, głos zabrała prezydent miasta Beata Klimek, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie przed frontonem Ratusza.


- Spotykamy się dzisiaj, aby oddać hołd i pamięć tym, którzy uczestniczyli w wyzwoleniu Ostrowa spod okupacji hitlerowskiej. Pamiętamy o tych, którzy nie pogodzili się z utratą niepodległości na skutek napaści hitlerowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego we wrześniu 1939 roku. Nie zapominamy o tych wszystkich, którzy narażali swoje zdrowie i życie w walce za wolną i niepodległą Polskꠀ-podkreśliła prezydent miasta Beata Klimek.


W swoim wystąpieniu przypomniała, że Ostrów Wielkopolski został zajęty przez armię niemiecką 3 września 1939 roku. Dla mieszkańców naszego miasta rozpoczął się wtedy trudny i bolesny czas okupacji. Do najbardziej dramatycznych wydarzeń należało wypędzenie 800 ostrowian zamieszkałych w Rynku i przyległych ulicach oraz rozstrzelanie 25-ciu powszechnie szanowanych obywateli miasta w lasku winiarskim. Szacuje się, że wojny nie przeżyło około tysiąc ostrowian.


- Przez cały czas okupacji - ostrowianie nie pogodzili się ze swoim losem.Od pierwszych dni aktywnie uczestniczyli w budowaniu Polskiego Państwa Podziemnego – podkreśliła prezydent Beata Klimek.

- W tym miejscu należy podkreślić, że Ostrów odegrał wybitną rolę w dziejach konspiracji wielkopolskiej. To w naszym mieście odtwarzano struktury Komendy Okręgu po aresztowaniach w Poznaniu. Odtąd Ostrów pełnił rolę konspiracyjnej stolicy Wielkopolski -€“ mówiła prezydent miasta.


Zauważyła przy tym, że nie sposób wymienić wszystkich bohaterów okupacyjnego Ostrowa, którzy zapłacili najwyższą cenę w walce o niepodległą Ojczyznę.


- Zamordowani zostali m.in.: redaktor Henryk Bigoś, major Jan Kamiński, major Wacław Kotecki, pułkownik Henryk Kowalówka. Szczególnym symbolem ofiarności ostrowian jest rodzina Niesobskich, w której kolejno zostali aresztowani Kazimierz, jego synowie: Edward i Bogdan, którzy następnie zostali rozstrzelani -€“ przypomniała prezydent Beata Klimek


Ostatnim akcentem podziemnego Ostrowa były działania wyzwoleńcze mieszkańców miasta w styczniu 1945 roku, rozpoczęte jeszcze przed przybyciem pierwszych radzieckich czołgów.

- Skala spontanicznego udziału Ostrowian w tych wydarzeniach sprawiła, że profesor Edward Serwański w książce „Ostrów Wielkopolski i jego region w okresie II wojny światowej” nie wahał się określić tej akcji jako „Powstanie Ostrowskie” -€“ zauważyła prezydent B. Klimek.


Podkreśliła też, że uroczyste obchody to oddanie hołdu wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy w okresie okupacji wykazali swoją heroiczną i niezłomną postawę. Służąc Ojczyźnie narażali swoje: życie, zdrowie, godność i dobytek.


- Przywołując ich naszą pamięcią - chcemy wyrazić im wdzięczność za to wszystko,co uczynili dla nas, abyśmy mogli dziś żyć w wolnej Polsce – dodała prezydent miasta, która na zakończenie swojego wystąpienia przytoczyła słowa brytyjskiego historyka prof. Normana Daviesa: „Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi. Naród bez historii - błądzi, jak człowiek bez pamięci”.


Uroczystości zakończyły się spotkaniem prezydent miasta Beaty Klimek z kombatantami.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Kategoria: Wiadomości
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę