OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

Umowa na II etap obwodnicy Ostrowa podpisana!

Dawid Bilski | 10.10.2014
Umowa na II etap obwodnicy Ostrowa podpisana!
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 Poznański Oddział  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w piątek mowę na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. Wykonawca firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. ma 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prac na realizację zadania.

Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Umowa opiewa na kwotę ponad 284 mln zł brutto.


Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 (II etap) realizowana będzie w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj.
Wykonawca w ramach umowy będzie wykonywał: optymalizację dokumentacji projektowej oraz budowę :
- drogi ekspresowej: 2 jezdnie na długości około 12,8 km,
- jednego węzła drogowego ,
- 15 obiektów inżynierskich,
- sieć dróg poprzecznych i dojazdowych,
- urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
- urządzeń oświetlenia drogowego,
- zabezpieczeń akustycznych,
- ogrodzenia obwodnicy,
- nasadzenia zieleni przydrożnej,

Ponadto wykonawca będzie odpowiadał za :
- rozbudowę drogi krajowej nr 25, klasy GP o długości około 1,4 m.
- przebudowę i usuniecie istniejących kolizji: wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych,
- rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie i wprowadzenie stałej i tymczasowej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe).
- za przywrócenie dróg publicznych użytkowanych w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
- wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Niego w czasie robót i okresie usuwania wad.
- opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. jest kontynuacją I etapu obwodnicy, który został przekazany do użytkowania pod koniec 2009 roku. Dzięki wybudowaniu II etapu obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się z miasta na obwodnicę. Spowoduje to skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp – Wrocław.
Budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020.

Generalnea Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Kategoria: Wiadomości
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę