OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

Więcej policjantów w centrum miasta

Dawid Bilski | 18.09.2014
Więcej policjantów w centrum miasta
fot. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Od kilku dni na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego policjanci pełnią służbę w formie posterunków stałych. Posterunki organizowane są w rejonach dużego nasilenia ruchu zarówno pieszych jak i samochodów.


Posterunek stały lub doraźny, jest jedną z form pełnienia służby przez policjantów. Taka forma pełnienia służby została określona w Zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.


Pełnienie tego rodzaju służby wzmacnia poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Widoczny policjant nie tylko oddziałuje prewencyjnie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń. W każdej chwili może też służyć pomocą osobom potrzebującym.


Posterunek stały jest ściśle określonym miejscem pełnienia służby, w trakcie której policjant realizuje określone zadania. Głównym celem posterunków zorganizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest eliminowanie zachowań kierujących, którzy powodują zagrożenie w ruchu drogowym, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, a w szczególności w rejonach szkół. Obecność umundurowanego policjanta na posterunku stałym ma również oddziaływać prewencyjnie na zachowania młodzieży, noszące znamiona demoralizacji lub czynu karalnego.


Obecnie posterunki stałe znajdują się w rejonie przejść dla pieszych na ul. Głogowskiej przy Rondzie Bankowym oraz na ul. Wrocławskiej w rejonie Gimnazjum nr I. W miejscach tych odnotowuje się wzmożony ruch pojazdów i pieszych, związany nie tylko ze szkołami w tym rejonie, ale także z pobliskim targowiskiem. Wystarczy nadmienić, że ul. Wrocławska i Głogowska są ciągiem komunikacyjnym drogi krajowej nr 11. W bieżącym roku na ul. Wrocławskiej odnotowano 60 zdarzeń drogowych, w tym 4 wypadki, w których zginęła 1 osoba. Z kolei na ul. Głogowskiej zaistniało 48 zdarzeń drogowych, w tym 2 wypadki, w których obrażenia odniosły 2 osoby.


W zależności od potrzeb, policjantów na posterunku stałym, będzie też można spotkać w innych miejscach na terenie miasta.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę