OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..
Milionowy program wsparcia dla szkół

Milionowy program wsparcia dla szkół

Hubert Błaszczyk | 25.09.2013

W sumie 62 placówki oświatowe zostały objęte „Kompleksowym Programem Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Wart niemal 2 miliony złotych projekt, finansowany jest ze środków unijnych i ma przede wszystkim usprawnić system doskonalenia nauczycieli.

 

Przedsięwzięcie oficjalnie zainaugurowano w poniedziałek, 16 września 2013r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zespół projektowy wraz z koordynatorem merytorycznym Jerzym Wójcickim spotkał się z dyrektorami wszystkich szkół biorących w nim udział. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 62 placówki oświatowe z terenu powiatu ostrowskiego, w tym: 28 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 6 techników, 8 liceów ogólnokształcących, a także 2 przedszkola. Liczba nauczycieli objętych pilotażem to 782 osoby z terenu powiatu.

 

- Głównym założeniem projektu jest zmodernizowanie systemu doskonalenia nauczycieli w taki sposób, aby był on spójny z przyjętą strategią rozwoju danej placówki. Uczestnicy projektu będą musieli zmierzyć się z kilkoma problemami, m.in. zdefiniować potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego, spróbować skoordynować podmioty oferujące szkolenia, zmotywować nauczycieli do kontynuowania rozwoju zawodowego po dyplomowaniu – wyjaśnia Robert Kaczmarek,

 

Asystent Koordynatora projektu z Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Pośrednio projekt będzie miał wpływ również na uczniów i skutkować będzie wyższym poziomem wiedzy i umiejętności oraz lepszymi wynikami na sprawdzianach i egzaminach końcowych.

 

Projekt będzie realizowany w ciągu dwóch lat, od 02 września 2013r. do 30 czerwca 2015r. Powiat Ostrowski pozyskał na jego realizację 1.886.232,58 złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zwycięska aplikacja konkursowa przygotowana została przez zespół projektowy w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
Kategoria: Wiadomości
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę