OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..
Odśnieżanie zimą

Odśnieżanie zimą

redakcja | 20.01.2013

W związku z opadami śniegu Straż Miejska przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązkach porządkowych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


- właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
- właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,


A także z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
- właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.
- uprzątnięcia zanieczyszczeń wymienionych powyżej należy dokonać niezwłocznie po ich pojawieniu się, a jeśli ich występowanie spowodowane jest opadami atmosferycznymi, po ustąpieniu opadu.
- zanieczyszczenia te należy uprzątnąć w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
- zabrania się zgarniania nieczystości na jezdnię.


Kto będąc zobowiązany uchyla się od wykonywania powyższych obowiązków może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Kategoria: Wiadomości
Zobacz również
FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę