OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY : informacje z miasta, fotorelacje z wydarzeń, baza ostrowskich firm i więcej..

Baza firm
Gabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania PsychotechniczneGabinet Psychologiczny, Poradnia Psych-Pedagogiczna, Badania Psychotechniczne

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Ped

ul. Kaliska 35a
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „PROMYK” w Ostrowie Wielkopolskim
Tel. 796-360-359

PORADNIA JEST PLACÓWKĄ NIEPUBLICZNĄ NA PRAWACH PORADNI PUBLICZNEJ.
Oznacza to, że możemy tak samo jak poradnia publiczna wystawiać opinie i inne zaświadczenia, które są realizowane w szkołach, przedszkolach i innych placówkach publicznych i niepublicznych

BRAK REJONIZACJI!!! Przyjmujemy dzieci i młodzież z całej Polski.

GABINET PSYCHOLOGICZNY DR MARCIN MACIEJSKI
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH

Wystawiamy opinie w sprawie:
• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica;
• indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica;
• odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
• przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną;
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat;
• wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom;
• dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią);
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
• zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
• spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą;
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Do zadań Poradni należy w szczególności:
- diagnoza uczniów i przedszkolaków pod kątem przyczyn trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
- formułowanie zaleceń do pracy z uczniem dla nauczycieli, rodziców, opiekunów i wychowawców
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa dla uczniów i ich rodziców
-prowadzenie terapii EEG - biofeedback
-diagnoza i terapia logopedyczna
- wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- pomoc nauczycielom w pracy z uczniami mającymi trudności edukacyjne i psychologiczne z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej
- wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, w tym również na terenie szkoły, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka
- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działań służących integracji zespołu, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej
- prowadzenie psychoterapii oraz terapii rodzin
- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku 0-7 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością
- przeprowadzanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNA
„PROMYK”
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
GABINET PSYCHOLOGICZNY
ul. Kaliska 35a,
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: poradniapsychped@interia.pl,
www.promykpsycholog.pl--
Data dodania do bazy: 21/02/2014
Data ostatniej aktualizacji: 21/02/2014 aktualizuj lub usuń reklamy
Kategoria: Medycyna i zdrowieGabinety specjalistyczne

Inne firmy z kategorii: Medycyna i zdrowieGabinety specjalistyczne

"Klinika Żywienia" Kamila Domańska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk
Klinika Żywienia KAMILA DOMAŃSKA
ul. Mertki 13, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Leczenie nieprawidłowej masy ciała Dietetyka kliniczna Psychodietetyka Indywidualne plany odżywiania Analiza składu ciała...

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego - psychoterapia,warsztaty,zajęcia
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju
ul. Wrocławska 11 (I piętro), 63-400 Ostrów Wielkopolski

PRACOWNIA to miejsce niezwykłe, gdzie odnajdziesz spokój ducha, nabierzesz kolorów, weźmiesz oddech pełną piersią (i...

Pulmonolog Beata Asankowicz - Bargiel Ostrów Wielkopolski
Pulmonolog Beata Asankowicz - Bargiel
ul. Piłsudskiego 7a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Pracuję jako lekarz od ponad dwudziestu pięciu lat. Posiadam specjalizację z pulmonologii i chorób wewnętrznych....

pokaż więcej »
+ Dodaj za darmo swoją firmę
pokaż wszystkie branże »FOTORELACJE+ DODAJ FIRMĘ

BAZA FIRM

Kraina-Uśmiechu ul. Bukowa 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
CONCEPTICON Arkadiusz Czarnecki ul. Armii Krajowej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Halfbit Software Studio ul. Szczecińska 4/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
noclegi Hermes ul. Wiejska 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (OSTROWSKI)


+ Dodaj za darmo swoją firmę